Uvjeti prodaje:

A5 (15 Euro)
A4A3B3A0Full size

#

+Sve fotografije isporučujem u digitalnom obliku i u odgovarajućoj rezoluciji.
+ Isporuka fotografija (po zelji kupca); e-mail-om ili na CD-u (postom) odmah po uplati uz rok isporuke maksimalno 7 dana.
+Fotografije su napravljene u film tehnici - Nikon FM2 - (skenirani negativ - 90%) te klasičnim digitalnim aparatom - Nikon D610.
+Moguće je otkupiti u trajno vlasništvo negativ odgovorajuće fotografije uz dogovor sa autorom oko cijene i uvjeta.
+Autor garantira da je svaka prodana fotografija jedna od deset u definiranoj seriji.
+Moguće narudžbe za print fotogorafija u raznim tehnikama i na raznim materijalima (drvo, pleksiglas, tkanine, papir, staklo, capafix, slikarsko platno ... ).
+Cijene za print fotografija uvećati za trošak finalne izrade printa (ovisno o izabranoj tehnici tj. materijalu na koji se printa)
+ U slučaju da Vam uvjeti prodaje odgovaraju i želite naručiti neku od fotografija, pošaljite narudžbu na:
ovaj e-mail: @

ili zovite na broj mobitela:
+385 98-273-376 - Robbie Šangulin

#

Oprema:

Objektivi: